Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0146(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0365/2013

Viták :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Szavazatok :

PV 03/04/2014 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0282

Jegyzőkönyv
2014. április 2., Szerda - Brüsszel

16. Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca ***I – A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedések ***I – A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és bizalmi szolgáltatások ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Jelentés a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0147 - C7-0082/2013- 2013/0080(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Herczog Edit (A7-0455/2013)

Jelentés a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Herczog Edit és Marita Ulvskog előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Marielle Gallo (az IMCO bizottság véleményének előadója), Malcolm Harbour (az IMCO bizottság véleményének előadója), Petra Kammerevert (a CULT bizottság véleményének előadója), Mészáros Alajos (a JURI bizottság véleményének előadója), Marielle Gallo (a JURI bizottság véleményének előadója), Jens Rohde (a LIBE bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Catherine Trautmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Judith Sargentini, Amelia Andersdotter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell és Adina-Ioana Vălean.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels és Franz Obermayr.

Felszólal: Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Herczog Edit és Marita Ulvskog.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.3-i jegyzőkönyv, 7.5. pont és 7.6. pont

Szavazás: az A7-0455/2013 jelentésről: a következő plenáris ülésen.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat