Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0146(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0365/2013

Debatai :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0282

Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 2 d. - Briuselis

16. Europos bendroji elektroninių ryšių rinka ***I – Priemonės sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti ***I – Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos vidaus rinkoje ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog ir Marita Ulvskog pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Neelie Kroes (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Marielle Gallo (IMCO komiteto nuomonės referentė), Malcolm Harbour (IMCO komiteto nuomonės referentas), Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentė), Alajos Mészáros (JURI komiteto nuomonės referentas), Marielle Gallo (JURI komiteto nuomonės referentė), Jens Rohde (LIBE komiteto nuomonės referentas) (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Jan Philipp Albrecht), Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu, Catherine Trautmann S&D frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Paul Rübig), Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Judith Sargentini), Amelia Andersdotter Verts/ALE frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Roger Helmer EFD frakcijos vardu, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell ir Adina-Ioana Vălean.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog ir Marita Ulvskog.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2014 4 3 protokolo 7.5 punktas ir 2014 4 3 protokolo 7.6 punktas.

Balsavimas: dėl pranešimų A7-0455/2013 ir A7-0365/2013 bus balsuojama 2014 m. balandžio 3 d., ketvirtadienį, dėl pranešimo A7-0190/2014 – per kitą sesiją.

Teisinė informacija - Privatumo politika