Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0146(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0365/2013

Debates :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0282

Protokols
Trešdiena, 2014. gada 2. aprīlis - Brisele

16. Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***I - Pasākumi ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai ***I - Elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumi elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Edit Herczog (A7-0455/2013).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Marita Ulvskog (A7-0365/2013).

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog un Marita Ulvskog iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Neelie Kroes (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Marielle Gallo (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Malcolm Harbour (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Petra Kammerevert (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Alajos Mészáros (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Marielle Gallo (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Jens Rohde (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, Catherine Trautmann S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Judith Sargentini, Amelia Andersdotter Verts/ALE grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Roger Helmer EFD grupas vārdā, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell un Adina-Ioana Vălean.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels un Franz Obermayr.

Uzstājās Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog un Marita Ulvskog.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: ziņojumi A7-0455/2014 un A7-0365/2014: ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlī, ziņojums A7-0190/2014: nākamajā sesijā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika