Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0146(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0365/2013

Dezbateri :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Voturi :

PV 03/04/2014 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0282

Proces-verbal
Miercuri, 2 aprilie 2014 - Bruxelles

16. Piața unică europeană a comunicațiilor electronice ***I - Măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză ***I - Identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză [COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog și Marita Ulvskog îşi prezintă rapoartele.

A intervenit Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Marielle Gallo (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Malcolm Harbour (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Alajos Mészáros (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Marielle Gallo (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Jens Rohde (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jan Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, Catherine Trautmann, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Judith Sargentini, Amelia Andersdotter, în numele Grupului Verts/ALE, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Roger Helmer, în numele Grupului EFD, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell și Adina-Ioana Vălean.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels și Franz Obermayr.

Au intervenit: Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog și Marita Ulvskog.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 3.4.2014 și punctul 7.6 al PV din 3.4.2014.

Vot: rapoartul A7-0455/2013: viitoarea perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate