Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2279(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0245/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0245/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2014 - 18.2
CRE 02/04/2014 - 18.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0257

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

18.2. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Mario Borghezio (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Mario Borghezio [2013/2279(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0257)

Παρεμβάσεις

Fabrizio Bertot, για να ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα της ψηφοφορίας (Ο Πρόεδρος παρέχει τις εν λόγω διευκρινήσεις).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου