Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 2. aprīlis - Brisele

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks
Uzstājās Pervenche Berès, Michael Cashman, à l'occasion du 4ème sommet UE-Afrique qui se tient les 2 et 3 avril 2014 à Bruxelles, et Kristiina Ojuland, pour souhaiter la bienvenue à l'épouse, le fils et l'ancien employeur de Sergueï Magnitski, qui ont pris place dans la tribune officielle.

°
° ° °

18. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


18.1. Eiropas Sociālā fonda tēriņu gados vecākiem darbiniekiem efektivitāte (Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 25/2012)(Reglamenta 138. pants)(balsošana)

18.2. Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio imunitāti(Reglamenta 138. pants)(balsošana)

18.3. Kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšana Sergeja Magņitska lietā iesaistītajām Krievijas amatpersonām(balsošana)

18.4. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 69. sesija(balsošana)

18.5. Raidorganizāciju nozīme ES un tās vērtību atainošanā(balsošana)

18.6. Mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmenis ***II (balsošana)

18.7. Liellopu elektroniskā identifikācija ***I (galīgais balsojums)

18.8. Elektroniskās datu bāzes, kuras ietilpst dalībvalstu uzraudzības sistēmās ***I (balsošana)

18.9. Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde ***I (galīgais balsojums)

18.10. Rīsu imports no Bangladešas ***I (galīgais balsojums)

18.11. Medicīniskās ierīces(galīgais balsojums)

18.12. In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces(galīgais balsojums)

18.13. Eiropas vides ekonomiskie konti ***I (balsošana)

18.14. Eiropas Attīstības gads (2015. gads) ***I (balsošana)

18.15. Kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta sistēma ***I (balsošana)

18.16. Ar pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu saistītu izdevumu pārvaldība ***I (balsošana)

18.17. Kokmateriālu imports ***I (balsošana)

18.18. Cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskie izmēģinājumi ***I (balsošana)

18.19. Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūra * (balsošana)

18.20. Kopēja nodokļu sistēma mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs * (balsošana)

18.21. Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšana(balsošana)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika