Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0238/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0238/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 22
CRE 02/04/2014 - 22

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0285

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

22. Mείωση ή κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

Ο Paweł Zalewski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Inese Vaidere, Mario Pirillo, Charles Tannock και Jacek Protasiewicz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić και Paul Murphy.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και Paweł Zalewski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου