Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0090(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0238/2014

Ingivna texter :

A7-0238/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 22
CRE 02/04/2014 - 22

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0285

Protokoll
Onsdagen den 2 april 2014 - Bryssel

22. Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

Paweł Zalewski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Metin Kazak för ALDE-gruppen, Mark Demesmaeker för Verts/ALE-gruppen, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary, Inese Vaidere, Mario Pirillo, Charles Tannock och Jacek Protasiewicz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić och Paul Murphy.

Talare: Karel De Gucht och Paweł Zalewski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 3.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy