Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2132(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0195/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0195/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 23
CRE 02/04/2014 - 23

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.62
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0338

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

23. Ετήσια έκθεση για το 2012 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2012 [2013/2132(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

Η Inés Ayala Sender παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και η Ingeborg Gräßle, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić και Nikola Vuljanić.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Inés Ayala Sender.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.62 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου