Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2132(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0195/2014

Ingivna texter :

A7-0195/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 23
CRE 02/04/2014 - 23

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.62
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0338

Protokoll
Onsdagen den 2 april 2014 - Bryssel

23. Årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2013/2132(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0195/2014)

Inés Ayala Sender redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Monica Macovei för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Jens Geier för S&D-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, och Ingeborg Gräßle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić och Nikola Vuljanić.

Talare: Algirdas Šemeta och Inés Ayala Sender.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.62 i protokollet av den 3.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy