Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2206(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0176/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0290

Protokoll
Kolmapäev, 2. aprill 2014 - Brüssel

24. 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
CRE

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (III jagu – Komisjon ja rakendusametid) [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A7-0242/2014)

Komisjoni 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport komisjoni 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [2013/2260(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A7-0222/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (I jagu – Euroopa Parlament) [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9. ja 10. EAF
Raport 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufondi (EAF) 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Jan Mulder (A7-0176/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (X jagu – Euroopa välisteenistus) [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (IV jagu – Euroopa Kohus) [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (V jagu – Kontrollikoda) [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee) [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (VII jagu – Regioonide Komitee) [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (VIII jagu – Euroopa Ombudsman) [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor) [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli osas [2013/2256(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet
Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž
Raport Euroopa Politseikolledži 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet
Raport Euroopa Ravimiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet
Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur
Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond
Raport Euroopa Koolitusfondi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Eurojust
Raport Eurojusti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Europol
Raport Euroopa Politseiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Frontex
Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Artemis
Raport ühisettevõtte Artemis 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0203/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0210/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC
Raport ühisettevõtte ENIAC 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0204/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – FCH ühisettevõte
Raport Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0202/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte IMI
Raport Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0200/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõte
Raport ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0198/2014)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Paul Rübig (A7-0197/2014)

Markus Pieper, Jens Geier (raportöör Cătălin Sorin Ivani asendaja), Jan Mulder, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa ja Paul Rübig tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Christos Staikouras (nõukogu ametis olev eesistuja), Algirdas Šemeta (komisjoni liige) ja Vítor Manuel da Silva Caldeira (kontrollikoja president).

Sõna võtsid Jutta Haug (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Michel Dantin (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Oldřich Vlasák (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Eva Ortiz Vilella fraktsiooni PPE nimel, Bogusław Liberadzki fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Iliana Iotova, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Amelia Andersdotter fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jens Geier, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Belder fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ingeborg Gräßle, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender ja Iliana Iotova, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Inés Ayala Senderile.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võtsid Inés Ayala Sender, kes vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Iliana Iotova, Marta Andreasen, María Muñiz De Urquiza ja Jan Mulder.

Sõna võtsid Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Christo Staikouras, Markus Pieper, Jens Geier, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa ja Paul Rübig.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.4.2014 protokolli punkt 7.11 ja sellele järgnevad punktid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika