Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2206(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0176/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0290

Protokoll
Onsdagen den 2 april 2014 - Bryssel

24. Ansvarsfrihet för 2012 (debatt)
CRE

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kommissionen och genomförandeorganen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Markus Pieper (A7-0242/2014)

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2012
Betänkande om Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2012 [2013/2260(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Markus Pieper (A7-0222/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonden
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden – budgetåret 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Jan Mulder (A7-0176/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt IV – domstolen [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: EU:s byråer - verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2012: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [2013/2256(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska polisakademin
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska järnvägsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Eurojust
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europol
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Artemis
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0203/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0210/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Eniac
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0204/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0202/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0200/2014)

Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0198/2014)

Ansvarsfrihet för 2012 : Det gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Paul Rübig (A7-0197/2014)

Markus Pieper, Jens Geier (som ersatte föredraganden Cătălin Sorin Ivan), Jan Mulder, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa och Paul Rübig redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Christos Staikouras (rådets tjänstgörande ordförande), Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen) och Vítor Manuel da Silva Caldeira (revisionsrättens ordförande).

Talare: Jutta Haug (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Michel Dantin (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Oldřich Vlasák (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Morten Løkkegaard (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Eva Ortiz Vilella för PPE-gruppen, Bogusław Liberadzki för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Iliana Iotova, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Amelia Andersdotter för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jens Geier, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Bas Belder för EFD-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Ingeborg Gräßle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender samt Iliana Malinova Iotova, som ställde en fråga ("blått kort") till Inés Ayala Sender.

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

Talare: Inés Ayala Sender, som besvarade en fråga ”blått kort” från Iliana Iotova, Marta Andreasen, María Muñiz De Urquiza och Jan Mulder.

Talare: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Christo Staikouras, Markus Pieper, Jens Geier, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa och Paul Rübig.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 3.4.2014 och efterföljande punkter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy