Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0344(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0079/2014

Indgivne tekster :

A7-0079/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 25
CRE 02/04/2014 - 25

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0278

Protokol
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles

25. Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Peter Liese (A7-0079/2014)

Peter Liese forelagde betænkningen.

Indlæg af Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen).

Talere: Eija-Riitta Korhola (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, Matthias Groote for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Chris Davies, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Matthias Groote, Judith A. Merkies, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marino Baldini, og Holger Krahmer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău, Gerben-Jan Gerbrandy og Bas Eickhout.

Indlæg af Peter Liese.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 3.4.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik