Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0344(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0079/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0079/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 25
CRE 02/04/2014 - 25

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0278

Pöytäkirja
Keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 - Bryssel

25. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä (kansainvälisen ilmailun päästöt) ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta, jotta voidaan ottaa huomioon yksittäisen maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen soveltamisesta kansainvälisen ilmailun päästöihin tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano vuoteen 2020 mennessä [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Peter Liese (A7-0079/2014)

Peter Liese esitteli mietinnön.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eija-Riitta Korhola (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta, Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Chris Davies, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Matthias Groote, Judith A. Merkies, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marino Baldini, ja Holger Krahmer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Silvia-Adriana Ţicău, Gerben-Jan Gerbrandy ja Bas Eickhout.

Peter Liese käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö