Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0344(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0079/2014

Pateikti tekstai :

A7-0079/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 25
CRE 02/04/2014 - 25

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0278

Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 2 d. - Briuselis

25. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų rinka (tarptautinės aviacijos išmetamieji teršalai) ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė, iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Peter Liese (A7-0079/2014)

Peter Liese pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Connie Hedegaard (Komisijos narė).

Kalbėjo: Eija-Riitta Korhola (ITRE komiteto nuomonės referentė), Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu, Matthias Groote S&D frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Chris Davies), Andreas Schwab (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Matthias Groote), Judith A. Merkies (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Marino Baldini) ir Holger Krahmer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău, Gerben-Jan Gerbrandy ir Bas Eickhout.

Kalbėjo Peter Liese.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 7.2 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika