Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0265(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0167/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.3
CRE 03/04/2014 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0279

Протокол
Сряда, 2 април 2014 г. - Брюксел

26. Обменни такси за платежни операции, свързани с карти ***I - Платежните услуги на вътрешния пазар ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Pablo Zalba Bidegain и Diogo Feio представиха своите доклади.

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Изказаха се: Adam Bielan (докладчик по становището на комисията IMCO), Димитър Стоянов (докладчик по становището на комисията JURI), Othmar Karas, от името на групата PPE, Marino Baldini, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Sampo Terho, от името на групата EFD, Olle Ludvigsson и Claudio Morganti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain и Diogo Feio.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 3.4.2014 и точка 7.4 от протокола от 3.4.2014.

Правна информация - Политика за поверителност