Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0265(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0167/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.3
CRE 03/04/2014 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0279

Protokol
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles

26. Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I - Betalingstjenester i det indre marked ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Pablo Zalba Bidegain og Diogo Feio forelagde betænkningerne.

Indlæg af Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen).

Talere: Adam Bielan (ordfører for udtalelse fra IMCO), Dimitar Stoyanov (ordfører for udtalelse fra JURI), Othmar Karas for PPE-Gruppen, Marino Baldini for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Sampo Terho for EFD-Gruppen, Olle Ludvigsson og Claudio Morganti.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain og Diogo Feio.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 3.4.2014 og punkt 7.4 i protokollen af 3.4.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik