Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0265(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0167/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.3
CRE 03/04/2014 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0279

Pöytäkirja
Keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 - Bryssel

26. Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut ***I - Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Pablo Zalba Bidegain ja Diogo Feio esittelivät mietinnöt.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Adam Bielan (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dimitar Stoyanov (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Marino Baldini S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sampo Terho EFD-ryhmän puolesta, Olle Ludvigsson ja Claudio Morganti.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain ja Diogo Feio.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.3 ja istunnon pöytäkirja 3.4.2014, kohta 7.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö