Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0265(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0167/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.3
CRE 03/04/2014 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0279

Protokoll
Onsdagen den 2 april 2014 - Bryssel

26. Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I - Betaltjänster på den inre marknaden ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Pablo Zalba Bidegain och Diogo Feio redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Bielan (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Dimitar Stoyanov (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Othmar Karas för PPE-gruppen, Marino Baldini för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Sampo Terho för EFD-gruppen, Olle Ludvigsson och Claudio Morganti.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain och Diogo Feio.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 3.4.2014 och punkt 7.4 i protokollet av den 3.4.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy