Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 април 2014 г. - Брюксел

27. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
CRE

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Antonio Masip Hidalgo, Joseph Cuschieri, Claudette Abela Baldacchino, Graham Watson, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Viorica Dăncilă, Charalampos Angourakis и Andrés Perelló Rodríguez.

Правна информация - Политика за поверителност