Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Valtakirjojen tarkastus
 4.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta)
 6.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Vetoomukset
 12.Määrärahojen siirrot
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset (keskustelu)
 16.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***I - Toimenpiteet nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ***I - Sähköinen tunnistaminen ja sähköisiin transaktioihin liittyvät luottamuspalvelut sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 17.Tukholman ohjelman väliarviointi (keskustelu)
 18.Äänestykset
  
18.1.Ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuus (tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 25/2012) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
18.2.Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
18.3.Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevat yhteiset viisumirajoitukset (äänestys)
  
18.4.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunto (äänestys)
  
18.5.Lähetystoimintaa harjoittavien tiedotusvälineiden rooli EU:n ja sen arvojen edistämisessä (äänestys)
  
18.6.Moottoriajoneuvojen äänitaso ***II (äänestys)
  
18.7.Nautaeläinten elektroninen tunnistaminen ***I (lopullinen äänestys)
  
18.8.Jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvat atk-pohjaiset tietokannat ***I (äänestys)
  
18.9.Kansainvälisten kauppasääntöjen soveltaminen ja täytäntöönpano ***I (lopullinen äänestys)
  
18.10.Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonti ***I (lopullinen äänestys)
  
18.11.Lääkinnälliset laitteet (lopullinen äänestys)
  
18.12.In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet (lopullinen äänestys)
  
18.13.EU:n ympäristötilinpito ***I (äänestys)
  
18.14.Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi (2015) ***I (äänestys)
  
18.15.Avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelma ***I (äänestys)
  
18.16.Elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin sekä kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointi ***I (äänestys)
  
18.17.Puutavaran tuonti ***I (äänestys)
  
18.18.Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset ***I (äänestys)
  
18.19.Ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehys * (äänestys)
  
18.20.Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä * (äänestys)
  
18.21.Tukholman ohjelman väliarviointi (äänestys)
 19.Äänestysselitykset
 20.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 21.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 22.Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen (keskustelu)
 23.Vuosikertomus 2012 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta - Petostentorjunta (keskustelu)
 24.Vastuuvapaus 2012 (keskustelu)
 25.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä (kansainvälisen ilmailun päästöt) ***I (keskustelu)
 26.Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut ***I - Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 27.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (326 kb) Läsnäololista (54 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (4149 kb) 
 
Pöytäkirja (224 kb) Läsnäololista (35 kb) Äänestysten tulokset (360 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1661 kb) 
 
Pöytäkirja (311 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (152 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (902 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö