Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Zapisnik
Srijeda, 2. travnja 2014. - Bruxelles
 1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 3.Provjera valjanosti mandata
 4.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta
 5.Delegirani akti (članak 87.a stavak 6. Poslovnika)
 6.Ispravci (članak 216. Poslovnika)
 7.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnih postupkom (članak 74. Poslovnika)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 10.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 11.Predstavke
 12.Prijenos odobrenih sredstava
 13.Odluke o određenim dokumentima
 14.Plan rada
 15.Klinička ispitivanja lijekova za humanu primjenu (rasprava)
 16.Europsko jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija ***I - Mjere za smanjivanje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velike brzine ***I - Elektronička identifikacija i povjereničke usluge za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu ***I (rasprava)
 17.Ocjena Stockholmskog programa sredinom razdoblja (rasprava)
 18.Glasovanje
  
18.1.Djelotvornost financiranja iz Europskog socijalnog fonda u korist starijih radnika (Tematsko izvješće Revizorskog suda 25/2012) (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
18.2.Zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Marija Borghezija (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
18.3.Zajednička vizna ograničenja za ruske dužnosnike upletene u slučaj Sergeja Magnickog (glasovanje)
  
18.4.69. zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda (glasovanje)
  
18.5.Uloga radiodifuzijskih medija u prikazivanju EU-a i njegovih vrijednosti (glasovanje)
  
18.6.Razina buke motornih vozila ***II (glasovanje)
  
18.7.Sustav elektroničkog označivanja životinja iz porodice goveda ***I (konačno glasovanje)
  
18.8.Računalne baze podataka koje su dio nadzornih mreža u državama članicama ***I (glasovanje)
  
18.9.Primjena i provedba međunarodnih trgovinskih pravila ***I (konačno glasovanje)
  
18.10.Uvoz riže podrijetlom iz Bangladeša ***I (konačno glasovanje)
  
18.11.Medicinski proizvodi (konačno glasovanje)
  
18.12.Dijagnostički medicinski proizvodi „in vitro” (konačno glasovanje)
  
18.13.Europski ekonomski računi okoliša ***I (glasovanje)
  
18.14.Europska godina razvoja (2015.) ***I (glasovanje)
  
18.15.Okvir potpore za nadzor i praćenje u svemiru ***I (glasovanje)
  
18.16.Upravljanje rashodima povezanih s jedne strane s lancem proizvodnje prehrambenih proizvoda, zdravljem i dobrobiti životinja, te s druge strane sa zdravljem biljaka i biljnim reproduktivnim materijalom ***I (glasovanje)
  
18.17.Uvoz drvne sirovine ***I (glasovanje)
  
18.18.Klinička ispitivanja lijekova za humanu primjenu ***I (glasovanje)
  
18.19.Okvir Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja * (glasovanje)
  
18.20.Zajednički sustav oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica * (glasovanje)
  
18.21.Ocjena Stockholmskog programa sredinom razdoblja (glasovanje)
 19.Obrazloženja glasovanja
 20.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 21.Stajališta Vijeća u prvom čitanju
 22.Smanjenje ili ukidanje carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (rasprava)
 23.Godišnje izvješće za 2012. o zaštiti financijskih interesa EU-a ‒ borba protiv prijevara (rasprava)
 24.Razrješnica za 2012. godinu (rasprava)
 25.Trgovanje emisijama stakleničkih plinova (emisije iz međunarodnog zračnog prometa) ***I (rasprava)
 26.Međubankovne naknade za platne transakcije na temelju kartica ***I - Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu ***I (rasprava)
 27.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
Zapisnik (315 kb) Popis nazočnih (54 kb)    Rezultati poimeničnog glasovanja (4149 kb) 
 
Zapisnik (293 kb) Popis nazočnih (35 kb) Rezultati glasovanja (349 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (1634 kb) 
 
Zapisnik (313 kb) Popis nazočnih (63 kb) Rezultati glasovanja (149 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (903 kb) 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti