Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2014. április 2., Szerda - Brüsszel
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Mandátumvizsgálat
 4.A képviselő mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) bekezdése)
 6.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása
 10.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 11.Petíciók
 12.Előirányzatok átcsoportosítása
 13.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 14.Ügyrend
 15.Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálata (vita)
 16.Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca ***I – A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedések ***I – A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és bizalmi szolgáltatások ***I (vita)
 17.A Stockholmi Program félidős értékelése (vita)
 18.Szavazások órája
  
18.1.Az Európai Szociális Alap idősebb munkavállalókra irányuló kiadásainak hatékonysága (a Számvevőszék 25/2012. sz. különjelentése) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
18.2.Mario Borghezio parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
18.3.A Szergej Magnyickij ügyében érintett orosz hivatalnokokkal szembeni közös vízumkorlátozások (szavazás)
  
18.4.Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 69. ülésszaka (szavazás)
  
18.5.A műsorszóró média szerepe az Unió és az uniós értékek bemutatásában (szavazás)
  
18.6.A gépjárművek zajszintje ***II (szavazás)
  
18.7.A szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása ***I (zárószavazás)
  
18.8.A tagállami felügyeleti hálózat részét képező számítógépes adatbázisok ***I (szavazás)
  
18.9.A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése ***I (zárószavazás)
  
18.10.A Bangladesből származó rizs behozatala ***I (zárószavazás)
  
18.11.Orvostechnikai eszközök (zárószavazás)
  
18.12.In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök (zárószavazás)
  
18.13.Európai környezeti-gazdasági számlák ***I (szavazás)
  
18.14.A fejlesztés európai éve (2015) ***I (szavazás)
  
18.15.Az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program ***I (szavazás)
  
18.16.Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelése ***I (szavazás)
  
18.17.Faanyag-behozatal ***I (szavazás)
  
18.18.Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálata ***I (szavazás)
  
18.19.A nukleáris létesítmények közösségi nukleáris biztonsági keretrendszere * (szavazás)
  
18.20.A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszere * (szavazás)
  
18.21.A Stockholmi Program félidős értékelése (szavazás)
 19.A szavazáshoz fűzött indokolások
 20.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 21.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 22.Az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentése vagy eltörlése (vita)
 23.2012. évi éves jelentés az Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (vita)
 24.Décharge 2012 (vita)
 25.Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme (nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások) ***I (vita)
 26.Kártyaalapú fizetések bankközi díjai ***I – Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások ***I (vita)
 27.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (327 kb) Jelenléti ív (54 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (4149 kb) 
 
Jegyzőkönyv (298 kb) Jelenléti ív (35 kb) A szavazások eredménye (364 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1635 kb) 
 
Jegyzőkönyv (332 kb) Jelenléti ív (61 kb) A szavazások eredménye (148 kb) Név szerinti szavazás eredménye (894 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat