Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 2. aprīlis - Brisele
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Pilnvaru pārbaude
 4.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts)
 6.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Lūgumraksti
 12.Apropriāciju pārvietojumi
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Darba kārtība
 15.Cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskie izmēģinājumi (debates)
 16.Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus ***I - Pasākumi ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai ***I - Elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumi elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū ***I (debates)
 17.Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšana (debates)
 18.Balsošanas laiks
  
18.1.Eiropas Sociālā fonda tēriņu gados vecākiem darbiniekiem efektivitāte (Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 25/2012) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
18.2.Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
18.3.Kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšana Sergeja Magņitska lietā iesaistītajām Krievijas amatpersonām (balsošana)
  
18.4.Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 69. sesija (balsošana)
  
18.5.Raidorganizāciju nozīme ES un tās vērtību atainošanā (balsošana)
  
18.6.Mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmenis ***II (balsošana)
  
18.7.Liellopu elektroniskā identifikācija ***I (galīgais balsojums)
  
18.8.Elektroniskās datu bāzes, kuras ietilpst dalībvalstu uzraudzības sistēmās ***I (balsošana)
  
18.9.Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde ***I (galīgais balsojums)
  
18.10.Rīsu imports no Bangladešas ***I (galīgais balsojums)
  
18.11.Medicīniskās ierīces (galīgais balsojums)
  
18.12.In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces (galīgais balsojums)
  
18.13.Eiropas vides ekonomiskie konti ***I (balsošana)
  
18.14.Eiropas Attīstības gads (2015. gads) ***I (balsošana)
  
18.15.Kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta sistēma ***I (balsošana)
  
18.16.Ar pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu saistītu izdevumu pārvaldība ***I (balsošana)
  
18.17.Kokmateriālu imports ***I (balsošana)
  
18.18.Cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskie izmēģinājumi ***I (balsošana)
  
18.19.Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūra * (balsošana)
  
18.20.Kopēja nodokļu sistēma mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs * (balsošana)
  
18.21.Stokholmas programmas termiņa vidusposma pārskatīšana (balsošana)
 19.Balsojuma skaidrojumi
 20.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 21.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 22.Muitas nodokļu samazināšana vai atcelšana Ukrainas izcelsmes precēm (debates)
 23.2012. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (debates)
 24.2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 25.Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecība (starptautiskās aviācijas emisijas) ***I (debates)
 26.Starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem ***I - Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I (debates)
 27.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (266 kb) Apmeklējumu reģistrs (54 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (4149 kb) 
 
Protokols (298 kb) Apmeklējumu reģistrs (35 kb) Balsošanas rezultāti (395 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1659 kb) 
 
Protokols (320 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsošanas rezultāti (163 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (915 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika