Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 2. apríla 2014 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 4.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 5.Delegované akty (článok 87a ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Petície
 12.Presun rozpočtových prostriedkov
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Program práce
 15.Klinické skúšanie liekov na humánne použitie (rozprava)
 16.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***I – Opatrenia týkajúce sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí ***I – Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ***I (rozprava)
 17.Priebežné hodnotenie Štokholmského programu (rozprava)
 18.Hlasovanie
  
18.1.Účinnosť výdavkov z Európskeho sociálneho fondu na starších pracovníkov (osobitná správa Dvora audítorov č. 25/2012) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
18.2.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Maria Borghezia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
18.3.Spoločné vízové obmedzenia pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského (hlasovanie)
  
18.4.69. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (hlasovanie)
  
18.5.Úloha vysielacích médií pri zobrazovaní EÚ a jej hodnôt (hlasovanie)
  
18.6.Hladina hluku motorových vozidiel ***II (hlasovanie)
  
18.7.Elektronická identifikácia hovädzieho dobytka ***I (záverečné hlasovanie)
  
18.8.Počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch ***I (hlasovanie)
  
18.9.Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu ***I (záverečné hlasovanie)
  
18.10.Dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši ***I (záverečné hlasovanie)
  
18.11.Zdravotnícke pomôcky (záverečné hlasovanie)
  
18.12.Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (záverečné hlasovanie)
  
18.13.Európske environmentálne ekonomické účty ***I (hlasovanie)
  
18.14.Európsky rok rozvoja (2015) ***I (hlasovanie)
  
18.15.Rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru ***I (hlasovanie)
  
18.16.Hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu ***I (hlasovanie)
  
18.17.Dovoz dreva ***I (hlasovanie)
  
18.18.Klinické skúšanie liekov na humánne použitie ***I (hlasovanie)
  
18.19.Rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení * (hlasovanie)
  
18.20.Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch * (hlasovanie)
  
18.21.Priebežné hodnotenie Štokholmského programu (hlasovanie)
 19.Vysvetlenia hlasovania
 20.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 21.Pozície Rady v prvom čítaní
 22.Zníženie alebo odstránenie ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine (rozprava)
 23.Výročná správa za rok 2012 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (rozprava)
 24.Décharge 2012 (rozprava)
 25.Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (emisie z medzinárodnej leteckej dopravy) ***I (rozprava)
 26.Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu ***I – Platobné služby na vnútornom trhu ***I (rozprava)
 27.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (317 kb) Prezenčná listina (54 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (4149 kb) 
 
Zápisnica (295 kb) Prezenčná listina (35 kb) Výsledky hlasovania (361 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1636 kb) 
 
Zápisnica (319 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (161 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (905 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia