Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 2. april 2014 - Bruselj
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 4.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 5.Delegirani akti (člen 87a(6) Poslovnika)
 6.Popravki (člen 216 Poslovnika)
 7.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 11.Peticije
 12.Prerazporeditev sredstev
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Razpored dela
 15.Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini (razprava)
 16.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***I - Ukrepi za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij ***I - Elektronska identifikacija in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu ***I (razprava)
 17.Vmesni pregled stockholmskega programa (razprava)
 18.Čas glasovanja
  
18.1.Uspešnost porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce (Posebno poročilo Računskega sodišča št. 25/2012) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
18.2.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Maria Borghezia (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
18.3.Skupne vizumske omejitve za ruske uradnike, vpletene v primer Sergeja Magnickega (glasovanje)
  
18.4.69. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov (glasovanje)
  
18.5.Vloga radijskih in televizijskih medijev pri predstavljanju EU in njenih vrednot (glasovanje)
  
18.6.Raven hrupa motornih vozil ***II (glasovanje)
  
18.7.Elektronska identifikacija govedi ***I (končno glasovanje)
  
18.8.Računalniške baze podatkov, ki so del mrež nadzora v državah članicah ***I (glasovanje)
  
18.9.Uporaba in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I (končno glasovanje)
  
18.10.Uvoz riža s poreklom iz Bangladeša ***I (končno glasovanje)
  
18.11.Medicinski pripomočki (končno glasovanje)
  
18.12.In vitro diagnostični medicinski pripomočki (končno glasovanje)
  
18.13.Evropski okoljsko-ekonomski računi ***I (glasovanje)
  
18.14.Evropsko leto razvoja (2015) ***I (glasovanje)
  
18.15.Podporni program za nadzor in sledenje v vesolju ***I (glasovanje)
  
18.16.Upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom ***I (glasovanje)
  
18.17.Uvoz lesa ***I (glasovanje)
  
18.18.Klinično preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini ***I (glasovanje)
  
18.19.Okvir Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov * (glasovanje)
  
18.20.Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic * (glasovanje)
  
18.21.Vmesni pregled stockholmskega programa (glasovanje)
 19.Obrazložitve glasovanja
 20.Popravki in namere glasovanja
 21.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 22.Znižanje ali odprava carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (razprava)
 23.Letno poročilo za leto 2012 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)
 24.Razrešnica 2012 (razprava)
 25.Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (emisije iz mednarodnega letalstva) ***I (razprava)
 26.Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije ***I - Plačilne storitve na notranjem trgu ***I (razprava)
 27.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (316 kb) Seznam navzočih (54 kb)    Izid poimenskega glasovanja (4149 kb) 
 
Zapisnik (288 kb) Seznam navzočih (35 kb) Izidi glasovanj (375 kb) Izid poimenskega glasovanja (1629 kb) 
 
Zapisnik (307 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanj (143 kb) Izid poimenskega glasovanja (904 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov