Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles

2. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger transaktionsregistre, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Frist for indsigelse: tre måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til: kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til korr. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly i platinerede platinelektroder (PPE), der anvendes til målinger af ledningsevne (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilagIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale og overfladebehandling af elektriske og elektroniske komponenters termineringer og overfladebehandling af printkort, der anvendes i tændingsmoduler og andre eletriske og elektroniske motorreguleringssystemer (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i koldkatodelysstofrør (CCFL) til bagbelysning i LCD-skærme (højst 5 mg kviksølv pr. lyskilde), som indgår i industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der bringes i omsætning inden den 22. juli 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly anvendt i andre konnektorsystemer end "C-press" konnektorsystemer med deformerbare ben (compliant pins) til industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en mærkespænding på mindre end 125VAC eller 250VCC til industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af bly i mikrokanalplader (MCP) (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af bly i loddemateriale i en grænseflade af SDE (stacked die elements) med stor flade (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af kviksølv i håndlavede gasudladningslamper (HLDT) til anvendelse i skilte, dekorativ eller arkitektonisk belysning samt specialbelysning og lyskunst (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 13. marts 2014

henvist til kor. udv.: ENVI

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om betingelserne for, hvornår en ydeevnedeklaration for byggevarer kan gøres tilgængelig på et websted (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Frist for indsigelse: tre måneder fra datoen for modtagelse den 30. oktober 2013

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere tre måneder på anmodning fra Rådet
henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til bestemmelse af typer af forvaltere af alternative investeringsfonde (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Frist for indsigelse: tre måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2013

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere tre måneder på anmodning fra Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON (forretningsordenens artikel 50), JURI (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra datoen for modtagelse den 14. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Parlamentet.

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af de oplysninger, de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet meddeler hinanden (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende andre risici end deltarisiko ved optioner i den standardiserede markedsrisikometode (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af den interne ratingbaserede metode og den avancerede målemetode (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af væsentlige eksponeringer og tærskler for interne metoder vedrørende specifik risiko i handelsbeholdningen (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fastsættelsen af, hvad der udgør en snæver sammenhæng mellem værdien af et instituts særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og værdien af instituttets aktiver (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af de kategorier af instrumenter, der i tilstrækkelig grad afspejler et instituts kreditkvalitet som en going concern, og som egner sig til at blive anvendt for så vidt angår variabel løn (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 12. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der definerer begrebet marked (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 13. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende fastlæggelsen af et tilnærmet spænd og et begrænset antal mindre porteføljer i relation til kreditværdijusteringsrisiko (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 13. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende præciseringen af kravene til investorinstitutter, organiserende institutter, oprindelige långivere og eksponeringsleverende institutter i forbindelse med eksponeringer mod overført kreditrisiko (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra fristen for modtagelse den 13. marts 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på anmodning fra Europa-Parlamentet

henvist til kor. udv.: ECON

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik