Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για το δικαίωμα υπεράσπισης και διατάξεων περί χρονικών ορίων (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας ECON

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας EMPL

- Κατ’εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο σε επιπλατινωμένα ηλεκτρόδια λευκόχρυσου που χρησιμοποιούνται σε μετρήσεις αγωγιμότητας, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κατ’εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μία εξαίρεση για το μόλυβδο στα συγκολλητικά κράματα, στα φινιρίσματα επιφάνειας των ηλεκτρικών και των ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχειών και τα φινιρίσματα των πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται στα δομοστοιχεία ανάφλεξης και σε άλλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου του κινητήρα. (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας ENVI

- Κατ’εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση υδραργύρου σε λαμπτήρες φθορισμού ψυχρής καθόδου (CCFL) για οθόνες υγρών κρυστάλλων οπίσθιου φωτισμού, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 5 mg ανά λαμπτήρα, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν τις 22 Ιουλίου 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας ENVI

Κατ’εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε συστήματα άλλα πέραν των συζευκτήρων με ακίδες ενσφήνωσης τύπου C για βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μια εξαίρεση για τον μόλυβδο σε διηλεκτρικό κεραμικό υλικό πυκνωτών για ονομαστική τάση χαμηλότερη των 125 V εναλλασσομένου ρεύματος ή 250 V συνεχούς ρεύματος που προορίζονται για βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας ENVI

Κατ’εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τις πλάκες μικροδιαύλων (MCP) που περιέχουν μόλυβδο, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο (GMC) (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας ENVI

Κατ’εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά μια εξαίρεση για μόλυβδο σε συγκολλητικά κράματα σε μία διεπαφή στοίβας πλακιδίων στοιχείων μεγάλης επιφάνειας με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας ENVI

Κατ’εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση υδραργύρου σε χειροποίητους φωτεινούς σωλήνες εκκένωσης (HLDT) που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό πινακίδων, για διακοσμητικό, αρχιτεκτονικό και ειδικό φωτισμό και για τις τέχνες που βασίζονται στο φως (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: δύο μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

αναπομπή επί της ουσίας ENVI

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία διατύπωσης αντιρρήσεων:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τους όρους δημοσίευσης σε δικτυακό τόπο δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόντα δομικών κατασκευών (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 30 Οκτωβρίου 2013.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις επιπλέον μήνες κατόπιν αίτησης του Συμβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τους τύπους διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2013.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: τρεις επιπλέον μήνες κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας ECON (άρθρο 50 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 50 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα ποιοτικά και τα κατάλληλα ποσοτικά κριτήρια εντοπισμού κατηγοριών υπαλλήλων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 14 Μαρτίου 2014.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 12 Μαρτίου 2014.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον κίνδυνο δικαιωμάτων προαίρεσης που δεν υπάγεται στον συντελεστή δέλτα στο πλαίσιο της τυποποιημένης προσέγγισης των κινδύνων της αγοράς (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 12 Μαρτίου 2014.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.º575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αξιολόγηση της σπουδαιότητας των επεκτάσεων και μεταβολών στην προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων και στην εξελιγμένη προσέγγιση μέτρησης (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 12 Μαρτίου 2014.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των σημαντικών εκθέσεων και των ορίων για τις εσωτερικές προσεγγίσεις του ειδικού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 12 Μαρτίου 2014.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.°575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό του τι συνιστά στενή αντιστοιχία μεταξύ της αξίας των καλυμμένων ομολόγων και της αξίας των στοιχείων ενεργητικού ενός πιστωτικού ιδρύματος (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 12 Μαρτίου 2014.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ.°2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τεχνικά ρυθμιστικά πρότυπα όσον αφορά τον ορισμό των κατηγοριών των μέσων που αντανακλούν δεόντως την πιστοληπτική ικανότητα του ιδρύματος σε συνθήκες δρώσας οικονομικής κατάστασης και είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς των μεταβλητών αποδοχών (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 12 Μαρτίου 2014.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον ορισμό της αγοράς (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό προσεγγιστικού περιθωρίου και περιορισμένου αριθμού μικρότερων χαρτοφυλακίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις απαιτήσεις για επενδυτές, ανάδοχες οντότητες, αρχικούς δανειοδότες και μεταβιβάζοντα ιδρύματα σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 13 Μαρτίου 2014.

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας ECON

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου