Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel

2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatele trahvide määramise menetluseeskirjadega, sealhulgas kaitseõigust käsitlevate normide ja ajaliste sätetega (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses juhtivuse mõõtmisel kasutatavate platineeritud plaatinaelektroodide pliisisalduse osas tehtava erandiga (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist selliste elektri- ja elektroonikakomponentide joodistes ja ühenduste pinnakatetes ning selliste trükkplaatide pinnakatetes, mida kasutatakse süütemoodulites ja muudes mootorite elektrilistes ja elektroonilistes juhtsüsteemides (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb elavhõbeda kasutamist enne 22. juulit 2017 turule lastud tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes kasutatavates taustvalgusega vedelkristallekraanide külmkatood-luminofoorlampides koguses mitte üle 5 mg lambi kohta (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist muudes kui „C-pressi”-tüüpi painduvate klemmidega ühendussüsteemides tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete jaoks (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses plii kasutamisega erandina selliste kondensaatorite keraamilistes dielektrikutes, mille nimipinge on väiksem kui 125 V (vahelduvpinge) või 250 V (alalispinge) ja mida kasutatakse tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga pliid sisaldavate mikrokanalplaatide osas (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses suure pindalaga 3D-kihtkiipelementide ühel küljel kasutatavate pliid sisaldavate joodiste puhul tehtava erandiga (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb elavhõbeda kasutamist käsitsi valmistatud valguslahendustorudes, mida kasutatakse siltide, dekoratiivse või arhitektuurse ja erivalgustuse ning valguskunsti puhul (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni veebisaidil avaldamise tingimuste kohta (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 30. oktoobril 2013.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: kolm lisakuud nõukogu taotluse alusel.
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2011/61/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate liigid (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. detsembril 2013.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: kolm lisakuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON (kodukorra artikkel 50), JURI (kodukorra artikkel 50)

- Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL regulatiivsete tehniliste standarditega seoses asjakohaste kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete kriteeriumidega, mille alusel tehakse kindlaks töötajate kategooriad, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 14. märtsil 2014.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: üks lisakuu Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste poolt üksteisele esitatav teave (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 12. märtsil 2014.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: üks lisakuu Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile:ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse optsioonide muid riske kui deltarisk tururiski standardmeetodi puhul (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 12. märtsil 2014.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: üks lisakuu Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mille kohaselt hinnatakse sisereitingute meetodi ja täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi laienduste ja muudatuste olulisust (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 12. märtsil 2014.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: üks lisakuu Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse olulised riskipositsioonid ja künnised kauplemisportfelli eririski sisemeetodite puhul (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 12. märtsil 2014.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: üks lisakuu Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratletakse krediidiasutuse või investeerimisühingu pandikirjade väärtuse ja varade väärtuse vaheline tihe seos (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 12. märtsil 2014.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: üks lisakuu Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks instrumentide liigid, mis adekvaatselt kajastavad krediidiasutuse või investeerimisühingu krediidikvaliteeti pikemas perspektiivis ning on asjakohased kasutamiseks muutuvtasu maksmisel (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 12. märtsil 2014.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: üks lisakuu Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse turu määratlust (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: üks lisakuu Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad marginaali asendaja ja piiratud väiksemate portfellide kindlaksmääramist krediidiväärtuse korrigeerimise riski puhul (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: üks lisakuu Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse ülekantud krediidiriskist tulenevate riskipositsioonidega seoses investoritele, sponsoritele, algsetele laenuandjatele ja väärtpaberistamise tehingu algatanud krediidiasutustele ja investeerimisühingutele esitatavaid nõudeid (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 13. märtsil 2014.
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: üks lisakuu Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika