Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 3. travnja 2014. - Bruxelles

2. Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila postupanja u vezi s kaznama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala izriče trgovinskim repozitorijima uključujući pravila o pravu na obranu i vremenske odredbe (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Rok za prigovor: tri mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za europsku pomoć za najugroženije (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2014.

upućeno nadležni: EMPL

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u platiniranim platinskim elektrodama koje se koriste za mjerenja vodljivosti (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemu i završnim obradama električnih i elektroničkih komponenti i obradama tiskanih pločica koje se koriste u modulima paljenja i drugim sustavima kontrole za električne i elektroničke motore s unutarnjim izgaranjem (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za živu u hladnokatodnim fluorescentnim cijevima za pozadinski osvijetljene zaslone s tekućim kristalima, u kojima sadržaj žive ne premašuje 5 mg po cijevi, a koje se koriste u instrumentima za praćenje i kontrolu u industriji stavljenima na tržište prije 22. srpnja 2017. (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo koje se koristi u usklađenim sustavima igličastih priključaka koji nisu vrste C-press za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u dielektričnoj keramici u kondenzatorima za nazivni napon manji od 125 V izmjenične struje ili 250 V istosmjerne struje za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2014

upućeno nadležni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u mikrokanalnim pločama (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemu jednog sučelja za uređaje za otkrivanje od elemenata naslaganih čipova za velika područja (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2014.

upućeno nadležni ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za živu u ručno izrađenim svjetlećim tinjalicama (HLDT-ovima) koje se koriste za znakove, ukrasno ili arhitektonsko i posebno osvjetljenje i za svjetlosne umjetničke radove (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Rok za prigovor: dva mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2014.

upućeno nadležni: ENVI

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na internetskim stranicama (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Rok za prigovor: tri mjeseca od dana primitka 30. listopada 2013.
Produženje roka za prigovora: dodatna tri mjeseca na zahtjev Vijeća.

upućeno nadležni: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća o regulativnim tehničkim standardima kojima se utvrđuju vrste upravitelja alternativnih investicijskih fondova (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Rok za prigovor: tri mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2013.
Produženje roka za prigovora: dodatna tri mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležni: ECON (članak 50. Poslovnika), JURI (članak 50. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tehičkim regulatornim normama u pogledu kvalitativnih i prikladnih kvantitativnih kriterija za određivanje kategorija osoblja čija profesionalna djelatnost ima znatan utjecaj na profil rizika institucije (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka 14. ožujka 2014.
Produženje roka za prigovora: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih normi kojima se utvrđuju informacije koje si međusobno dostavljaju nadležna tijela matične države članice i države članice domaćina (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka 12. ožujka 2014.
Produženje roka za prigovora: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima za rizike osim delta-rizika za opcije u standardiziranom pristupu tržišnom riziku (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka 12. ožujka 2014.
Produženje roka za prigovora: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima za procjenu značaja proširenja i promjena pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima i naprednog pristupa (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka 12. ožujka 2014.
Produženje roka za prigovora: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima za daljnje definiranje značajnih izloženosti i pragova za interne pristupe specifičnom riziku u knjizi trgovanja (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka 12. ožujka 2014.
Produženje roka za prigovora: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima za utvrđivanje uske veze između vrijednosti pokrivenih obveznica institucija i vrijednosti njihove imovine (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka 12. ožujka 2014.
Produženje roka za prigovora: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju kategorije instrumenata koji adekvatno odražavaju kreditnu kvalitetu institucije kao društva koje trajno posluje i primjereni su za primjenu za potrebe varijabilnih primitaka (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka 12. ožujka 2014.
Produženje roka za prigovora: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za definiciju pojma „tržište” (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka 13. ožujka 2014.
Produženje roka za prigovora: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. u pogledu regulatornih tehničkih standarda za utvrđivanje zamjenske marže i ograničenih manjih portfelja za rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka 13. ožujka 2014.
Produženje roka za prigovora: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju zahtjevi za institucije ulagatelje, sponzore, izvorne zajmodavce i inicijatore koji se odnose na izloženosti prenesenom kreditnom riziku (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Rok za prigovor: mjesec dana od dana primitka 13. ožujka 2014.
Produženje roka za prigovora: dodatnih mjesec dana na zahtjev Europskog parlamenta.

upućeno nadležni: ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti