Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 3 aprilie 2014 - Bruxelles

2. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele procedurale referitoare la sancțiunile impuse registrelor centrale de tranzacții de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, inclusiv normele referitoare la dreptul la apărare și dispozițiile temporale (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: trei luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (C(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: EMPL

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din electrozii de platină platinați care sunt utilizați în măsurători de conductivitate (C(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: : ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din punctele de sudură și din straturile acoperitoare ale capetelor componentelor electrice și electronice și din straturile acoperitoare ale plăcilor cu circuite imprimate care sunt utilizate în module de aprindere și în alte sisteme electrice și electronice de comandă a motoarelor (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru mercurul din lămpile fluorescente cu catod rece – maximum 5 mg pe lampă – folosite pentru iluminarea din spate a afișajelor cu cristale lichide din componența instrumentelor industriale de monitorizare și control introduse pe piață înainte de 22 iulie 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul utilizat în alte sisteme decât cele de conectori cu pini conformi „C-press” pentru instrumente industriale de monitorizare și control (C(2014)01636 – 2014/2684(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din materialul dielectric ceramic al condensatoarelor cu tensiunea nominală sub 125 Vc.a. sau sub 250 Vc.c. utilizate în instrumentele industriale de monitorizare și control (C(2014)01637 – 2014/2685(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexeiIV la Directiva2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din plăcuțele cu microcanale (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexeiIV la Directiva2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din punctele de sudură ale unei interfețe de elemente suprapuse de mare suprafață (C(2014)01642 – 2014/2683(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată .a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexeiIII la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru mercurul din tuburile luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase, iluminat decorativ sau arhitectural și specializat și opere de artă luminoasă (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii 13 martie 2014.

retrimis fond: ENVI

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisei privind condițiile publicării pe un site internet a unei declarații de performanță referitoare la produse pentru construcții (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: trei luni de la data primirii 30 octombrie 2013.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor, la cererea Consiliului, cu trei luni.

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative (C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: trei luni de la data primirii 17 decembrie 2013.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: trei luni în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON (articolul 50 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 14 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile pe care autoritățile competente din statele membre de origine și cele din statele membre gazdă și le comunică reciproc (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opțiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piață (C(2014)01556 – 2014/2662(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de rating și ale abordării avansate de evaluare (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare în care sunt definite mai detaliat expunerile semnificative și pragurile pentru abordările interne de calculare a riscului specific din portofoliul de tranzacționare (C(2014)01561 – 2014/2664(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea a ceea ce constituie legătura strânsă dintre valoarea obligațiunilor garantate ale unei instituții și valoarea activelor instituției (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei (UE) nr. 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituției în condiții de asigurare a continuității activității și care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru definirea pieței (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare în vederea stabilirii marjei aproximative și a numărului limitat de portofolii mai mici pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 martie 2014.

Prelungirea termenului de prezentare a obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate