Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 3. dubna 2014 - Brusel

3. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - lhůta: 14/6/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o kategorie potravin u masa a použití některých potravinářských přídatných látek v masných polotovarech (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - lhůta: 14/5/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron a thifensulfuron-methyl v některých produktech nebo na jejich povrchu (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - lhůta: 19/5/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro silici pomerančovou, Phlebiopsis gigantea, giberelovou kyselinu, Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, kyselinu S-abscisovou, kyselinu L-askorbovou a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus v některých produktech a na jejich povrchu (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - lhůta: 14/5/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 211/2013 o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - lhůta: 14/6/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se nahrazuje příloha VII nařízení (EU) č. 601/2012, pokud jde o minimální četnost analýz (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - lhůta: 14/6/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - lhůta: 14/6/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se na rok 2014 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - lhůta: 14/6/2014)
předáno příslušný výbor: ITRE

Právní upozornění - Ochrana soukromí