Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles

3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - frist: 14/6/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategorierne for kød samt anvendelse af visse fødevaretilsætningsstoffer i tilberedt kød (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - frist: 14/5/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron og thifensulfuron-methyl i eller på visse produkter (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - frist: 19/5/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for orangeolie, Phlebiopsis gigantea, gibberellinsyre, Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosevirus, Bacillus firmus I-1582, s-abscisinsyre, L-ascorbinsyre og Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus i eller på visse produkter (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - frist: 14/5/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 211/2013 om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - frist: 14/6/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om erstatning af bilag VII til forordning (EU) nr. 601/2012 for så vidt angår mindstehyppighed for analyser (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - frist: 14/6/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - frist: 14/6/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om fastsættelse for 2014 af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - frist: 14/6/2014)
henvist til: kor.udv.: ITRE

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik