Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 3 april 2014 - Brussel

3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - termijn: 14/6/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat de levensmiddelencategorieën van vlees en het gebruik van bepaalde levensmiddelenadditieven in vleesbereidingen betreft (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - termijn: 14/5/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron en thifensulfuron-methyl in of op bepaalde producten (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - termijn: 19/5/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor sinaasappelolie, Phlebiopsis gigantea, gibberellinezuur, Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901, Spodoptera littoralis kernpolyedervirus, Spodoptera exigua kernpolyedervirus, Bacillus firmus I-1582, S abscisinezuur, L ascorbinezuur en Helicoverpa armigera kernpolyedervirus in of op bepaalde producten (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - termijn: 14/5/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 211/2013 betreffende de certificeringsvoorschriften voor de invoer in de Unie van kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - termijn: 14/6/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vervanging van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 601/2012 wat betreft de minimale analysefrequenties (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - termijn: 14/6/2014)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE

- Verordening van de Commissie tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - termijn: 14/6/2014)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot opstelling voor 2014 van de "Prodcom-lijst" van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - termijn: 14/6/2014)
verwezen naar ten principale: ITRE

Juridische mededeling - Privacybeleid