Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2146(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0138/2014

Внесени текстове :

A7-0138/2014

Разисквания :

PV 03/04/2014 - 4
CRE 03/04/2014 - 4

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0286

Протокол
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел

4. Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана - Цялостният подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (2013/2633(RSP))

Доклад относно цялостния подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС [2013/2146(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Arnaud Danjean представи доклада.

Изказаха се: Ricardo Cortés Lastra (докладчик по становището на комисията DEVE), Minodora Cliveti (докладчик по становището на комисията FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Reinhard Bütikofer и Charles Goerens, Nick Griffin, независим член на ЕП, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier и Eduard Kukan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tonino Picula, Andrew Henry William Brons и Nikola Vuljanić.

Изказаха се: Arnaud Danjean и Catherine Ashton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 3.4.2014.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност