Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2146(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0138/2014

Esitatud tekstid :

A7-0138/2014

Arutelud :

PV 03/04/2014 - 4
CRE 03/04/2014 - 4

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0286

Protokoll
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel

4. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspektid ja põhivalikud (ELi lepingu artikkel 36) - ELi terviklik lähenemisviis ja välistegevuse järjepidevus (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspektid ja põhivalikud (ELi lepingu artikkel 36) (2013/2633(RSP))

Raport ELi tervikliku lähenemisviisi ja selle mõju kohta ELi välistegevuse järjepidevusele [2013/2146(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Arnaud Danjean tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ricardo Cortés Lastra (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Minodora Cliveti (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Reinhard Bütikofer ja Charles Goerens, Nick Griffin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier ja Eduard Kukan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tonino Picula, Andrew Henry William Brons ja Nikola Vuljanić.

Sõna võtsid Arnaud Danjean ja Catherine Ashton.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.4.2014protokoll punkt 7.10.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika