Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2146(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0138/2014

Ingediende teksten :

A7-0138/2014

Debatten :

PV 03/04/2014 - 4
CRE 03/04/2014 - 4

Stemmingen :

PV 03/04/2014 - 7.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0286

Notulen
Donderdag 3 april 2014 - Brussel

4. Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - De alomvattende aanpak van de EU en de coherentie van het externe optreden van de EU (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) (2013/2633(RSP))

Verslag over de alomvattende aanpak van de EU en de gevolgen ervan voor de coherentie van het externe optreden van de EU [2013/2146(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Arnaud Danjean leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ricardo Cortés Lastra (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Minodora Cliveti (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Reinhard Bütikofer en Charles Goerens, Nick Griffin, niet-fractiegebonden lid, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier en Eduard Kukan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tonino Picula, Andrew Henry William Brons en Nikola Vuljanić.

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean en Catherine Ashton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 3.4.2014.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid