Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2146(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0138/2014

Teksty złożone :

A7-0138/2014

Debaty :

PV 03/04/2014 - 4
CRE 03/04/2014 - 4

Głosowanie :

PV 03/04/2014 - 7.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0286

Protokół
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r. - Bruksela

4. Główne aspekty i podstawowe wybory we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) - Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Główne aspekty i podstawowe wybory we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE) (2013/2633(RSP))

Sprawozdanie w sprawie kompleksowego podejścia UE i jego skutków dla spójności działań zewnętrznych UE [2013/2146(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Arnaud Danjean przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Ricardo Cortés Lastra (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Minodora Cliveti (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera i Charles'a Goerensa, Nick Griffin niezrzeszony, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier i Eduard Kukan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tonino Picula, Andrew Henry William Brons i Nikola Vuljanić

Głos zabrali: Arnaud Danjean i Catherine Ashton

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 3.4.2014.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności