Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2146(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0138/2014

Texte depuse :

A7-0138/2014

Dezbateri :

PV 03/04/2014 - 4
CRE 03/04/2014 - 4

Voturi :

PV 03/04/2014 - 7.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0286

Proces-verbal
Joi, 3 aprilie 2014 - Bruxelles

4. Aspectele principale și opțiunile fundamentale din domeniul politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune (articolul 36 din TUE) - Abordarea cuprinzătoare a UE şi coerenţa acţiunii sale externe (dezbatere)
Stenograma

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Aspectele principale și opțiunile fundamentale din domeniul politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune (articolul 36 din TUE) (2013/2633(RSP))

Raport referitor la abordarea cuprinzătoare a UE și consecințele acesteia asupra coerenței acțiunii sale externe [2013/2146(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Arnaud Danjean şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Ricardo Cortés Lastra (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Minodora Cliveti (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Reinhard Bütikofer şi Charles Goerens, Nick Griffin, neafiliat, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier şi Eduard Kukan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tonino Picula, Andrew Henry William Brons şi Nikola Vuljanić

Au intervenit: Arnaud Danjean şi Catherine Ashton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 3.4.2014.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate