Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2146(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0138/2014

Predkladané texty :

A7-0138/2014

Rozpravy :

PV 03/04/2014 - 4
CRE 03/04/2014 - 4

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0286

Zápisnica
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel

4. Hlavné aspekty a základné smery spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 Zmluvy o EÚ) – Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Hlavné aspekty a základné smery spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 Zmluvy o EÚ) (2013/2633(RSP))

Správa o komplexnom prístupe EÚ a jeho vplyve na súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ [2013/2146(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Arnaud Danjean uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Ricardo Cortés Lastra (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Minodora Cliveti (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Reinhard Bütikofer a Charles Goerens, Nick Griffin – nezaradený poslanec, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier a Eduard Kukan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tonino Picula, Andrew Henry William Brons a Nikola Vuljanić

Vystúpili: Arnaud Danjean a Catherine Ashton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 3.4.2014.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia