Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 3 april 2014 - Brussel

5. Situatie in Iran (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Iran (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, María Muñiz De Urquiza, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid, Krzysztof Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Josef Weidenholzer die hierop ingaat, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes en Oldřich Vlasák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Kourkoulas.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- María Muñiz De Urquiza, namens de Commissie AFET, over de EU-strategie ten aanzien van Iran 2014/2625(RSP) (B7-0279/2014)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.63 van de notulen van 3.4.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid