Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0344(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0079/2014

Ingediende teksten :

A7-0079/2014

Debatten :

PV 02/04/2014 - 25
CRE 02/04/2014 - 25

Stemmingen :

PV 03/04/2014 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0278

Notulen
Donderdag 3 april 2014 - Brussel

7.2. Handel in broeikasgasemissierechten (emissies van de internationale luchtvaart) ***I (stemming)

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met het oog op de tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die op emissies van de internationale luchtvaart wereldwijd één marktgebaseerde maatregel toepast [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Peter Liese (A7-0079/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0278)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2014)0278)

Juridische mededeling - Privacybeleid