Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0264(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0169/2014

Ingediende teksten :

A7-0169/2014

Debatten :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Stemmingen :

PV 03/04/2014 - 7.4
CRE 03/04/2014 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0280

Notulen
Donderdag 3 april 2014 - Brussel

7.4. Betalingsdiensten in de interne markt ***I (stemming)
CRE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel. De zaak wordt dus geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid