Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0264(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0169/2014

Ingivna texter :

A7-0169/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.4
CRE 03/04/2014 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0280

Protokoll
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel

7.4. Betaltjänster på den inre marknaden ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EU och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy