Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2196(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0246/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0246/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

7.13. Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0289)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

Παρεμβαίνουν :

Ingeborg Gräßle, για να εκφράσει την αντίθεσή της στην απόφαση του Προέδρου να κυρήξει μη παραδεκτή την παράγραφο 47 σύμφωνα με το άρθρο 20 du règlement (Η Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το άρθρο 20 του Κανονισμού), Bart Staes (εξ ονόματος του Michael Theurer, προέδρου της επιτροπής CONT), για να εκφράσει και αυτός την αντίθεσή του προς αυτήν την απόφαση (Η Πρόεδρος κυρήσσει ειλημμένη την απόφαση του Προέδρου)·

Edward McMillan-Scott·

Hans-Peter Mayer, για να ζητήσει την αναβολή της τελικής ψηφοφορίας για την επόμενη περίοδο συνόδου, Bart Staes, για να ταχθεί υπέρ της αίτησης, και Jens Geier, για να ταχθεί κατά της αίτησης. Με ΗΨ (431 υπέρ, 154 κατά, 13 αποχές) το Κοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση·

Lucas Hartong.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου