Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2196(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0246/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0246/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Pöytäkirja
Torstai 3. huhtikuuta 2014 - Bryssel

7.13. Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti (äänestys)
CRE

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0289)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä VI olevan 5 artiklan 1 kohta)

Puheenvuorot:

Ingeborg Gräßle, joka vastusti parlamentin puhemiehen työjärjestyksen 20 artiklan nojalla tekemää päätöstä olla ottamatta käsiteltäväksi 47 kohtaa (puhemies täsmensi työjärjestyksen 20 artiklaa), CONT-valiokunnan puheenjohtajan Michael Theurerin puolesta Bart Staes, joka myös vastusti päätöstä (puhemies totesi, että parlamentin puhemiehen tekemä päätös on lopullinen);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, joka pyysi lopullisen äänestyksen lykkäämistä seuraavalle istuntojaksolle, Bart Staes, joka kannatti pyyntöä, ja Jens Geier, joka vastusti pyyntöä. Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (431 puolesta, 154 vastaan, 13 tyhjää);

Lucas Hartong.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö