Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2196(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0246/2014

Ingediende teksten :

A7-0246/2014

Debatten :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Stemmingen :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Notulen
Donderdag 3 april 2014 - Brussel

7.13. Kwijting 2012: Europees Parlement (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling I – Europees Parlement [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2014)0289)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage VI, artikel 5, lid 1, van het Reglement)

Het woord wordt gevoerd door:

Ingeborg Gräßle, om zich uit te spreken tegen het besluit van de Voorzitter om paragraaf 47 niet ontvankelijk te verklaren, overeenkomstig artikel 20 van het Reglement (de Voorzitter licht artikel 20 van het Reglement toe), Bart Staes (namens Michael Theurer, voorzitter van de Commissie CONT), eveneens om zich tegen dit besluit uit te spreken (de Voorzitter verklaart dat het besluit van de Voorzitter vaststaat);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, om te verzoeken de eindstemming uit te stellen tot de volgende vergaderperiode, Bart Staes, om het verzoek te steunen, en Jens Geier, tegen het verzoek. Het Parlement hecht bij ES (431 voor, 154 tegen, 13 onthoudingen) zijn goedkeuring aan het verzoek;

Lucas Hartong.

Juridische mededeling - Privacybeleid