Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2196(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0246/2014

Ingivna texter :

A7-0246/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Protokoll
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel

7.13. Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet (omröstning)
CRE

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0289)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga VI till arbetsordningen).

Talare:

Ingeborg Gräßle, som motsatte sig talmannens förslag att i enlighet med artikel 20 i arbetsordningen förklara punkt 47 otillåtlig (talmannen klargjorde innebörden av artikel 20 i arbetsordningen), Bart Staes (för Michael Theurer, ordförande för utskottet CONT), som också motsatte sig detta beslut (talmannens beslut bekräftades);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, som begärde att den slutliga omröstningen skulle skjutas upp till nästa sammanträdesperiod, Bart Staes, som stödde denna begäran, och Jens Geier, som motsatte sig denna begäran. Genom EO (431 för, 154 emot och 13 nedlagda röster) samtyckte parlamentet till begäran;

Lucas Hartong.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy