Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2203(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0225/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0225/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0297

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

7.21. Απαλλαγή 2012: Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2012, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0297)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0297)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα VI, άρθρο 5, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου