Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2625(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0279/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0279/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.63
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0339

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 - Βρυξέλλες

7.63. Κατάσταση στο Ιράν (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0279/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 63)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0339).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου